Φόρμα Εγγραφής


 

Βασικό πακέτο

- Δημιουργία ιστοσελίδας με τα στοιχεία της εταιρίας και γενικές πληροφορίες

- Δημοσιευμένους ισολογισμούς της.

- Κατοχύρωση ονόματος .eu

Κόστος: 95€

*Οι παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. 23%